Spelletje spelen: goet of foud?

Veel voorkomende taalfouten in het Nederlands.

Deze week had het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor de 25ste keer plaats en naar jaarlijkse gewoonte heb ik via de televisie bij wijze van zelftest andermaal deelgenomen. ‘Spelenderwijs’ zou veel te zacht uitgedrukt zijn, want het dictee is aartsmoeilijk en bij nagenoeg elk woord hou je twijfelend je pen van het blad papier af. Je kan de integrale tekst van deze jubileumeditie trouwens nog een poos nalezen op teletekst van de vrt-zenders. Het loont de moeite!

Ongeveer iedereen schrijft of tikt elke dag nog fouten en dan heb ik het niet eens over dt-fouten. Elke taalpurist springt zowat uit zijn vel als hij de moderne sms-, chat- en twittertaal onder ogen krijgt. Vooral de jongere generaties wordt verweten dat ze hun laars lappen aan alle spellingfouten en grammaticale blunders. Maar in welke mate heb jij zelf onze taal nog onder de knie? Hieronder vijf vrij eenvoudige zinnen die allemaal één fout inhouden. Test jezelf! Let wel op de misleidende addertjes onder het gras.

[related-posts]

[toggles initial=’1′]
[toggles_item title=’1. “Ik ben helemaal niet akkoord met uw visie op het seksuele gedrag van alleenstaanden.”‘]Veel voorkomende fout. Moet zijn: ‘Ik GA niet akkoord’ of ‘Ik BEN het niet eens'[/toggles_item]
[toggles_item title=’2. “Zijn appetijtelijke blik verraadde dat hij een tête-à-tête best zag zitten.”‘]Vervoeging van het werkwoord ‘verraden’: verried, heeft verraden.[/toggles_item]
[toggles_item title=’3. “Ik heb net zoveel zin in een groentesoepje dan in een pannenkoek!”‘]Omdat het om een vergelijking gaat, moet het zijn ‘ALS’ i.p.v. ‘DAN'[/toggles_item]
[toggles_item title=’4. “Een aantal van de geënquêteerden gaven aan dat zij zich gediscrimineerd voelden.”‘]Moet zijn: een aantal GAF aan dat…[/toggles_item]
[toggles_item title=’5. “Ik ben egocentrisch, dat wel, maar helemaal niet paranoia!”‘]Moet zijn: paranoïde.[/toggles_item]
[/toggles]

[related-posts]

Niet één fout? Dan kan je je volgend jaar misschien ook eens kandidaat stellen voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dit jaar eindigde immers niet één Belg bij de eerste drie!