Raadsel: kan jij de getallenreeks verder aanvullen?

Geen simpele opdracht!

Weet jij wat het volgende getal in de rij is?

1
11
21
1211
111221
312211
13112221

Op de volgende pagina vind je de oplossing en uitleg.
(lees verder op de volgende pagina)