CRYPTOGRAM: hilarisch eng

Ontcijfer de code!

Het cryptogram werd juist ontcijferd, als je een woord van 7 letters hebt.

Controleer je antwoord hieronder door op het plusje te klikken.

[mks_toggle title=”Hilarisch eng” state=”close “]Geestig.[/mks_toggle]