Een ontroerende commercial die je het leven van slechthorenden beter laat begrijpen

Opmerkelijke commercial.

Naar schatting kunnen een half miljoen landgenoten zich uitdrukken in een taal zonder woorden: gebarentaal. Dat is veel, maar niet verwonderlijk, want zelfs als perfect communicerende mens kan je tegenwoordig zelfs op gemeentelijk vlak de gebarentaal aanleren. Niet onbelangrijk, want doofstommen en slechthorenden behoren letterlijk tot de meest ‘onbegrepen en sociaal-geïsoleerde gehandicapten’ in onze maatschappij.

Stel je zelf maar eens een paar situaties voor: nooit kunnen telefoneren -zelfs ingeval van nood-, nooit de weg kunnen vragen of staan sukkelen aan een infoloket.

Wat dit betreft is volgende commercial van Samsung bijzonder relevant. Stel dat iederéén de gebarentaal beheerste, hoeveel leuker zou het zijn om als doofstomme compleet te worden aanvaard.

Als je doof bent, ben je wel gewend dat mensen op straat niet goed weten hoe ze met je moeten communiceren. Maar wàt als opeens iederèèn tegen je in gebarentaal praat en je elkaar volledig begrijpt? Dit was precies de opzet van dit sociaal experiment en na een maand van intense voorbereiding was het eindelijk zo ver om de dove jongeman, ene Muharrem, te verrassen.

[related-posts]

Hij liep met zijn zus over straat en merkt op dat de ene na de andere voorbijganger -van de taxichauffeur tot de winkelbediende- tegen hem in gebaren praat. Hij begrijpt er niets van. Tot het einde… Prachtig!

Nostalgisch als we zijn, kunnen we niet anders dan terugdenken aan de hit van Stef Bos en Bob Savenberg, ‘Breek de Silte’. De song verwees in de eerste plaats naar autisten, maar het plaatje dat ze schetsen gaat net zo goed op voor doofstommen.