Waarom hebben we een kleine glijbaan onder onze neus?

Sleuf.

We hebben allemaal die verticale sleuf net onder onze neus, die de verbinding met de lippen vormt. De wetenschappelijke naam voor dit lichaamsdeel is het filtrum. Onderzoekers hebben zich lang gebogen over de functie van de sleuf, die gevormd wordt tijdens de embryonale fase in de baarmoeder.

De sleuf wordt gevormd wanneer het nasomediale (vorming van de neusbeenderen) en het maxillarische proces elkaar ontmoeten. Als er hierbij wat misgaat, kan een gekloofde lip ontstaan, ook wel hazenlip genoemd. Het filtrum is de plaats waar de hele puzzel van jouw gezicht samenkomt. Bij dieren draagt het filtrum bij aan de reukzin, maar bij mensen is het enkel een restant van de evolutie. De oude Grieken beschouwden dit plekje als een erogene zone.

Video: Waarom hebben we een kleine glijbaan onder onze neus?