Noteer alvast 20 maart 2015

Kans is groot dat je dan in een zwart gat valt.

Als je je al een nieuwe agenda hebt aangeschaft, stip dan alvast vrijdag 20 maart 2015 aan. Het is niet nieuw dat vooral wetenschappers vooruit blikken en dit deed ook professor Ronnie Belmans (58) die zich vooral bekommert om de elektrische energie die we op aarde kunnen realiseren en van een hoog aanzien geniet aan de KU Leuven. Ook in wetenschapskringen binnen Europa worden zijn ideeën en opvattingen in niet geringe mate gewaardeerd.

De hele hetze omtrent de mogelijke ‘black-outs’ in ons land mag de jongste weken dan al wel een twijfelachtig gespreksonderwerp zijn geweest, de professor weet nú al met quasi zekerheid te voorspellen dat we volgend jaar op 20 maart met een wérkelijk stroomtekort opgezadeld zullen zijn. En in ongeveer heel Europa dan nog wel!

[related-posts]

Belmans berekende dat op die dag de zon, de maan en de aarde in één rechte lijn zullen staan, zodat 84% van de zon wordt bedekt door de maan. Perfectionist als hij is, kan de professor al een tijdsspanne vooropstellen. De zonsverduistering zal in de voormiddag plaatshebben tussen 9u30 en 11u30. In die tijdsspanne zal alle elektriciteitsproductie uit zonne-energie compleet wegvallen.

zonsverduistering

In ons land is het gebruik van zonne-energie pas sinds een 15-tal jaren in trek, maar zijn zonnepanelen momenteel toch al goed voor een capaciteit van 3.000 MW. In vele andere Europese landen is dit verbruik veel hoger. De professor waarschuwt bijgevolg voor een zeer reële stroomonderbreking die in verschillende situaties kan zorgen voor heel wat hinder, ongemakken en …ongevallen! Zelfs een deel van de verkeerssignalisatie wordt tegenwoordig immers gevoed door zonne-energie.

[related-posts]

Bij een totale zonsverduistering zie je ronduit niets meer en is het zo donker als ’s nachts. De laatste totale zonsverduistering in ons land had plaats in augustus 1999 en duurde niet langer dan 17 minuten. De zonsverduistering die professor Belmans voorspelt, heeft net dat ietsje tekort om over een complete black-out te spreken. De volgende totale zonsverduistering wordt pas verwacht in het jaar 2141, dus zullen onze achterachterkleinkinderen daarvan misschién kunnen genieten.

Hier alvast een historisch clipje, dd. augustus 1999.

Video volledige zonsverduistering: