New York City gebruikt pizzakorsten om huizen te verwarmen

Een nieuw proefproject van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Brooklyn (Verenigde Staten) zal voedselresten gebruiken om biogas te produceren, New Yorkers warm te houden en klimaat-opwarming uitstoot in de atmosfeer te verminderen.

In New York vindt er een nieuw, ambitieus proefproject plaats.  Etensresten, zoals half opgegeten broodjes en pizzakorsten worden verzameld in de schoolcafetaria’s en vervoerd naar een fabriek in Brooklyn.

Het is de bedoeling dat die etensresten voldoende warmte zullen genereren voor meer dan 5.000 huishoudens.

Uiteindelijk zal het fabriek ongeveer 500 ton voedingsresten per dag moeten verwerken.  Dit vertegenwoordigt min of meer 15% van het organisch afval in de stad.

Een goed argument misschien wanneer je volgende keer je pizzakorsten laat liggen?