Jouw tenen vertellen veel over jouw aard

Een ‘tenenlezer’ kan het je precies vertellen.

Een kaartlegster kent iedereen: zij of hij leest je hele toekomst uit de tarotkaarten. En handenlezers kunnen dit ook, beweren ze. Of je er nu in gelooft of niet, er bestaan ook professioneel opgeleide ‘tenenlezers’ en die hebben met waarzeggerij of toekomstvoorspellingen niets te maken. Wel beweren zij dat tenen heel veel van je karakter verraden. Je mag dan figuurlijk lange tenen hebben -snel beledigd zijn- mensen met letterlijk lange tenen zijn meestal grote babbelaars. Chaoten hebben doorgaans ongelijke tenen en macho’s een piepklein linkerteentje.

De hele wetenschap van het tenen lezen werd ontwikkeld door de Nederlandse journalist Imre Somogyi en zijn vrouw Margriet. Vijftien jaar lang interviewden ze mensen in sauna’s, op stranden en andere plaatsen waar mensen hun voeten blootgeven en bestudeerden ze hun tenen. Zo kwamen ze tot een volledig beeld.

[related-posts]

Kort samengevat: rechtse tenen staan voor het rationele, de linkse voor de gevoelswereld. De grote tenen vertellen hoe communicatief je bent, de kleinste tenen weerspiegelen rechts onzekerheid en angst, links vertrouwen en seksualiteit. Veel ruimte tussen de tenen wijst op vertraagde reacties. Mensen die zacht en diplomatisch zijn, hebben meestal ronde tenen. Elke teen afzonderlijk verwijst nog eens naar een specifieke karaktertrek.

Als ouder kan je uit de teentjes van je kind al veel leren wat zijn/haar eigenschappen zijn. Wie de voetjes analyseert, ontdekt welke aanpak voor dat kind het beste werkt. Een kind met een lange doe-teen, de derde van rechts, moet niet de hele dag voor de televisie zitten. Zo’n kind moet kunnen bewegen, rennen, sporten opdat het zijn energie kwijt kan. Kinderen met een sterke wil- of wensteen, de tweede van rechts, hebben structuur en grenzen nodig. Anders zal het je later manipuleren. En tegen een gevoelskindje met een sterk ontwikkelde gevoelsteen, de tweede van links, reageer je best niet te heftig. Anders gaat na verloop van tijd het teentje krom staan, omdat het niet voor zichzelf kan opkomen.

[related-posts]

Navenant je karakter verandert -bijvoorbeeld, je leert gaandeweg meer voor jezelf op te komen- zal je zien dat ook je tenen van vorm kunnen veranderen. Zo zullen kromme tenen rechter worden als je qua karakter rechter in je schoenen staat.

Misschien een ideetje om straks in bed elkaars tenen eens te bestuderen. Alle info vind je op de Belgische Website Tenenlezen: tenenlezen.be .

Een voorproefje?

Video over tenen lezen: