Dit hebben alle cijfers in het Engels gemeenschappelijk:

Een grappige overeenkomst!

In het Engels hebben alle cijfers iets gemeenschappelijk: in de naam van elk nummer zit een letter die ook in de naam van het opeenvolgende cijfer zit (en dus ook een letter die je in de benaming van het vorige nummer vindt).

Even duidelijker:

One deelt een o met Two

Two deelt een t met Three

Three deelt een r met Four

Four deelt een f met Five

Five deelt een i met Six

en dit verder tot in het oneindige…

In het Nederlands:

In het Nederlands is dit niet oneindig het geval.  Tot en met nummer 5 geldt nog dezelfde regel:

Een deelt een e (zelfs 2) met Twee

Twee deelt een e met Drie

Drie deelt een e, i en r met Vier

Vier deelt een v en i met Vijf

Hier stopt het al in het Nederlands.