De Oude Grieken hadden geen woord voor de kleur blauw

"School van Athene" geschilderd door Raphaël.

In het Oude Griekenland, evenals in andere oude beschavingen, kreeg de kleur blauw geen benaming.

De Oude Grieken waren ongelooflijke poëten en filosofen.  Ze waren in staat om in mooie woorden hun inspirerende gedachten en ideeën neer te pennen.

Bovendien schreven ze allerhande mythes.  Dit alles… zonder een woord voor de kleur blauw te hebben.  Hoe beschreven ze dit dan?

Voor alle andere kleuren hadden de Oude Grieken wel benamingen.  Een uittreksel uit “De Odyssee” van Homerus toont aan dat blauw een uitzondering was: “… toen Zeus zijn snel schip verbrijzelde met een heldere bliksemschicht, in de wijn-donkere zee.“.

Blijkbaar waren er wel meerdere beschavingen die geen woord voor de kleur blauw hadden.  Het woord “blauw” komt niet één keer voor in het Nieuwe Testament.

Dit simpel feitje houdt historici al jarenlang bezig: als er geen woord is voor iets dat bestaat, dan kan het zijn dat onze waarneming van dat voorwerp niet bestaat, omdat we het niet kunnen uitleggen.