De Dode Zee is op sterven na écht dood

Waterpeil zakt meer dan één meter per jaar.

‘De Dode Zee. Je moet dit fenomeen minstens één keer in je leven hebben ervaren!’ blokletteren reisfolders. De eerste reden is dat je niet eens hoeft te kunnen zwemmen; je kan er nooit kopje ondergaan. Zonder enige fysieke inspanning blijf je op het wateroppervlak drijven. En bovendien is het een natuurlijk kuuroord. Het mineraalgehalte van het water, het lage niveau van pollen en allergenen en de hogere luchtdruk kunnen alleen maar weldadig zijn voor je gezondheid.

De Dode Zee, bekend als de Zee van Zout, scheidt Israël en Jordanië en ligt op een breuklijn in het aardoppervlak. Ze wordt zo genoemd omdat het zoutgehalte bijna 10 keer hoger is dan dat van de oceaan. Dit betekent ook dat er geen planten of vissen in kunnen overleven. Er is wel microscopisch leven in de Dode Zee. De term ‘zee’ is overigens fout, want in feite is de Dode Zee één groot meer met stilstaand water. Het meer ligt meer dan 400 meter -op sommige plaatsen zelfs 700 meter- onder de zeespiegel en is daarmee het laagst gelegen meer op aarde.

[related-posts]

Maar hoe gek het ook mag klinken, de Dode Zee is op sterven na dood. Er gaat meer water uit dan er in komt. Enkel de rivier de Jordaan mondt uit in deze zee en die kan de voorraad water onmogelijk op peil houden. Het verdampingsproces verloopt immers veel sneller dan de toevoer van vers water. Sinds 1950 is het waterpeil met 40 meter gedaald! De stranden worden almaar uitgestrekter, maar tegelijk komt ook alle troep uit zee naar boven en verliezen de badplaatsen veel van hun aantrekkingskracht.

dodezee2

Volgens deskundigen van het Geological Institute of Limnological Research die deze evolutie al jarenlang op de voet volgt, komt dit door de Jordaan die de zee veel minder water laat toestromen dan voeger. De laatste decennia wordt de rivier immers veel intensiever gebruikt door de bevolking van de omliggende landen voor irrigatie en consumptie.

[related-posts]

Het wezenlijke ‘nut’ van de Dode Zee wordt in twijfel getrokken en het verdwijnen ervan (lees ‘de volledige verdamping’) zou de mensheid weinig schade berokkenen. Maar wetenschappers gaan ervan uit dat dit reusachtige meer veel meer verbergt dan ze tot vandaag vermoedden. Momenteel zijn meer dan 100 verschillende internationale teams op zoek naar de geheimen én vooral oplossingen voor de huidige toestand. Wordt ongetwijfeld vervolgd…