Amper 16 jaar na de oplevering van dit wooncomplex werd het door de overheid al gesloopt

Saint Louis.

Pruitt–Igoe was een groot appartementencomplex in de Amerikaanse stad Saint Louis, bestaande uit 33 gebouwen. Elk gebouw was 11 verdiepingen hoog en alle gebouwen samen bevatten in totaal 1870 appartementen. Het geheel was bedoeld als woonproject. Pruitt-Igoe werd gebouwd tussen 1954 en 1956, speciaal om mensen een betere huisvesting en een hogere levensstandaard te bezorgen. Het complex zou oorspronkelijk uit twee blokken bestaan: het Captain W. O. Pruitt gedeelte voor Afro-Amerikanen en William L. Igoe gedeelte voor blanken.

In 1956, nog geen jaar na de oplevering, voerde de staat Missouri een nieuwe wet door die segregatie in appartementencomplexen voortaan verbood. Hierdoor was het niet toegestaan om de blok in te delen in een zwart en blank gedeelte. Het gebouw bleef als gevolg daarvan grotendeels leegstaan en het trok armoede en criminaliteit aan. Alles raakte in verval en er ontstonden twisten tussen de overheid en de bouwheer. Blanken trokken massaal naar de buitenwijken en in december 1971 stemden de staat en de federale autoriteiten toe om twee van de gebouwen van Pruitt-Igoe te slopen, in de hoop de kosten te verminderen en de leefomstandigheden te verbeteren. Ondertussen had het project al 57 miljoen dollar gekost.

pruittigoei2
Alle gebouwen van het complex Pruitt–Igoe


(kijk verder op de volgende pagina hoe alle gebouwen gesloopt werden)