8 historische mythes waar misverstanden over bestaan

Rechtgezet!

Een mythe is een verslag waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden. De mythe is een vertelling die uitlegt, meestal over een bekend verhaal dat de meeste mensen wel kennen, maar niet helemaal. En net om die reden kunnen misverstanden ontstaan. Daarom zetten we hier 8 keer de puntjes op i, omdat overdrijving vaak een boosdoener is onder mythes.

1. Walt Disney

mythe1

2. Napoleon Bonaparte

mythe3


(lees verder op de volgende pagina)