7 tips om succesvol te onderhandelen over jouw loon

Krijg het salaris dat je verdient!

Onderhandelingen over financiële vergoedingen zijn meestal lastig en intimiderend. Het is een opbod tussen twee partijen. Mark Goulston werkte vroeger voor de FBI en was betrokken bij negotiaties met gijzelaars. Hij is ondertussen aan de slag in de zakenwereld en heeft zich toegelegd op financiële onderhandelingen tussen werknemer en werkgever.

1. BATNA

Dit betekent zoveel als Best Alternative To a Negotiation Agreement. Hou altijd een alternatief achter de hand en probeer een nieuwe overeenkomst te sluiten als de werkgever niet inging op het eerste voorstel. Als je bijvoorbeeld 10.000 euro opslag vroeg per jaar, maar dat werd geweigerd, stel dan 6.000 euro voor en een extra week vakantie.

jobinterview2. Hoop het beste, maar wees voorbereid op het ergste

Met wat geluk zegt je baas meteen ‘ja’, maar zorg dat je niet met een mond vol tanden staat als je afgewezen wordt. Denk na welke mogelijke antwoorden je kan krijgen en hoe je daar het best op zou reageren.

3. Timing

Heb je al eens eerder succesvolle financiële onderhandelingen gevoerd? Denk dan na over de factoren die toen meespeelden. Timing is belangrijk. Vraag geen opslag als je weet dat de tijd daar niet rijp voor is.

4. Ga ervan uit dat je baas een ‘ontvanger’ is

Veel mensen zijn niet bereid uit zichzelf te geven, tenzij je erom vraagt. Werknemers verwachten vaak dat ze spontaan opslag zullen krijgen en durven geen initiatief nemen. Die gedachte moet je bannen. Krijg het salaris dat je verdient, door het te vragen en heb geen angst om dat te doen.


(lees verder op de volgende pagina)