5 misvattingen over feminisme

Een ‘dom blondje’ kan óók een feministe zijn!

Als je over femistes spreekt, denkt de helft meteen aan ‘manvrouwen’, en zelfs vele vrouwen denken in die richting. Laten we er om te beginnen de dikke Van Dale bijhalen… ‘Feminisme’ betekent: het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen. Tegenwoordig gaat het woord minder vlot over de mond dan pakweg 40 jaar geleden. Toen waren de Dolle Mina’s hét gespreksonderwerp in de Nederlanden en in geen tijd had de vrouwenbeweging een aanhang waar elke politieke partij jaloers om zou zijn. En zelfs dát was toen al een heikel punt: ‘meer vrouwen in de politiek!’.

feminisme2

We moeten al ver teruggaan in de tijd om verhalen over rebelse en opstandige vrouwen te vinden. Ze waren er al voor het woord feminisme bestond. Tijdens de eerste feministische golf -van ongeveer 1880 tot 1925- streefden feministen naar actief en passief stemrecht voor vrouwen en toegang tot hogescholen en universiteiten. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar zelfs in 1970 werden nog geen meisjes toegelaten aan verschillende faculteiten in Nederland en België.

[related-posts]

Nochtans was toen al de zogenaamde ‘tweede feministische golf’ gepasseerd. In de jaren zestig ontstond vooral in de westerse landen onder vrouwen wereldwijd opnieuw een massale vrouwenbeweging, uit onvrede met de maatschappelijke positie en mede door de anticonceptie-pil die het sturen van zwangerschappen mogelijk maakte.

Tot vandaag worden vrouwen in de maatschappelijke context nog altijd benadeeld. De echte feministen zijn kennelijk in slaap gevallen, maar dit heeft naar mijn gevoel veel te maken met de misvattingen omtrent dit begrip en de negatieve bijklank dat het woord feminisme opwekt. Dit zijn de belangrijkste onjuiste veronderstellingen:

[related-posts]

1. Imago:

Om onduidelijke redenen denken mensen dat feministes boze, manhatende, behaloze vrouwen met een grote mond zijn. Het is ridicuul te veronderstellen dat ze mannen haten of dat ze allen lesbisch zijn. Feministes strijden voor gelijkheid tussen beide geslachten. En dat heeft niets met mannenhaat te maken.

2. Lastige tantes:

Nee, feministes staan niet met de deegrol of het zweepje achter de deur  Ze kunnen zich best druk maken over seksistische toestanden, maar dat betekent niet dat ze vrouwonvriendelijke statements verpakt als humor zullen waarderen. Zelfs een ‘dom blondje’ kan een fervente feministe zijn.

[related-posts]

3. Kinderloos:

Het is niet omdat je feministe bent dat je geen huwelijk wil aangaan en een gezin wil stichten. Elke vrouw, feministe of niet, maakt deze keuze zelf. Wel willen feministes al sinds de 19de eeuw van het imago af dat vrouwen de ‘moeder aan de haard’ zijn en het huishouden regelen.

4. Mannelijke feminist:

Uiteraard kunnen ook mannen feminist zijn. Zelf homo, zijn mijn beste vrienden… vriendinnen en begrijp ik maar al te goed hoe ze zich vaak in een minderwaardige positie voelen ten opzichte van mannen. Verhalen en anekdotes zat.

[related-posts]

5. ‘Carrièrewijven’:

Een vrouw die het hoog schopt in een belangrijke functie binnen een bedrijf of een overheidsfunctie wordt maar al te makkelijk bestempeld als een feministe en geniet doorgaans van veel minder appreciatie voor haar werk dan een man.

Het begrip ‘feminisme’ mag dan al vervaagd zijn, een onvermijdelijk gevolg ervan was de term ‘de nieuwe man’. En ik heb sterk het vermoeden dat dié generatie sterker in aantal is dan het aantal feministes.