4 voorbeelden van de zin en onzin van relikwieën

4. Allerlei:

Overal ter wereld worden relieken bewaard en vereerd in haast elke katholieke kerk: splinters van het kruis waaraan Jezus stierf, flesjes melk van Maria, allerlei gereedschappen uit de timmermanszaak van Jozef, schedels van de drie wijzen, … alles wat je maar kan bedenken. Maar de meest geloofwaardige en zinvolle relikwieën zijn de oude rollen papier, waarop tientallen getuigen een verhaal over Jezus Christus vereeuwigden, niet in geringe mate door Jezus’ apostelen. Wetenschappers zijn het erover eens dat al die manuscripten quasi zeker authentiek zijn. Aan de hand ervan werd overigens het Nieuwe Testament samengesteld. Het Oude Testament -die God als de Schepper en de Almachtige centraal stelt- zou geschreven zijn in de tijd van Mozes en Jozua, zo’n 3500 jaar geleden. De meeste van die oude geschriften bevinden zich in het Vaticaan achter slot en grendel.

vaticaanstad