De 4 betekenissen van Hemelvaartsdag

De meesten koppelen deze hoogdag aan maar één prettige gedachte: een dag verlof!

Voor velen zou Hemelvaartsdag best op een vrijdag mogen vallen, dan zat er alweer een verlengd weekend aan te komen. Helaas valt in ons land deze hoogdag elk jaar steevast op een donderdag. Maar zou de jonge garde van vandaag wel weten wàt we precies vieren? In Nederland zullen ze er wellicht een andere betekenis aan geven en dit kàn ook, want er schuilt meer dan één betekenis achter deze vrije dag:

1. O.L.H. Hemelvaart:

Voluit Onze Lieve Heer Hemelvaart: zo werd het feest tot laat in de vorige eeuw omschreven en dit verraadt meteen dat het hier om een christelijke feestdag gaat. Binnen de katholieke kerkgemeenschap wordt de dag herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn vader in de hemel, God. Dit gebeurde op de 40ste dag na zijn verrijzenis. De Hemelvaartsviering is onderdeel van de paascyclus. Hemelvaart valt altijd op een donderdag, de 40ste dag na Eerste Paasdag en 10 dagen voor Pinksteren.

Glasraam met uitbeelding van Onze Heer Hemelvaart.
Glasraam met uitbeelding van Onze Heer Hemelvaart.

(lees verder op de volgende pagina)