13 ongelofelijke feiten over linkshandige mensen die je nog niet kent

Het lijkt wel alsof ze superieur zijn…

Linkshandig zijn werd al lang gezien als een speciaal gegeven. In het verleden werd er in verschillende culturen zelfs gedacht dat mensen die met het linkse hand schrijven onder de invloed waren van mysterieuze krachten. Tegenwoordig weten we echter dat de neiging om één hand overwegend meer te gebruiken over het andere voortkomt uit een genetische bepaling, maar toch staan wetenschappers nog voor de vraag waarom dit precies het geval is. In het teken van deze speciale verschijning, sommen wij enkele ongewone feiten op over linkshandigen die je hoogstwaarschijnlijk nog niet kende.

1. 15% van de populatie op deze wereld is linkshandig.

Via brightside.me
Via brightside.me


2. Er zijn dubbel zo veel linkshandige mannen als linkshandige vrouwen.

Via brightside.me
Via brightside.me


(lees verder op de volgende pagina)