10 tekenen dat je een perfectionist bent

En waarom dat niet altijd positief is.

Heb je altijd graag zelf de controle over de situatie en doe je altijd je uiterste best? Voel je je schuldig als je gefaald bent? Als deze vragen op jou van toepassing zijn, dan zou je een perfectionist kunnen zijn. Maar dat perfectionisme kan snel in je nadeel uitdraaien, omdat je in principe nooit tevreden bent met het resultaat. De lat zo hoog leggen brengt vaak veel stress met zich mee.

roos


1. Geen ruimte voor fouten

Als er zich ergens een probleem voordoet, voel je meteen de drang om er bezig mee te zijn en alles in orde te brengen. Je doet dat liever ook zelf, zonder de hulp van anderen.

superhero


2. Alleen

Wat je zelf doet, doe je beter. Je vindt dat er slechts een correcte manier van aanpakken is. Het is voor jou dan ook moeilijk om mensen te vinden waarmee je goed kunt samenwerken.

ketting


3. Teleurstelling

Wanneer er iets niet volgens je plan loopt en er ontstaan obstakels waardoor je je werk niet kunt uitvoeren zoals gepland, ben je erg teleurgesteld. De andere vinden dat je overdrijft, terwijl je gevoelens van ontgoocheling heel diep zitten. Zo ontstaan er ook gemakkelijk ruzies en misverstanden.

vrouw


(lees verder op de volgende pagina)