Wie is de vader?

Het zal je als priorin van een nonnenklooster maar overkomen.

Eén van de zusters (32 jaar) klaagt er een aantal dagen van hevige buikkrampen en wordt uiteindelijk in allerijl overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Enkele uren later kreeg ze de bevrijdende woorden te horen: “Hoera, het is een jongen!”…

Dit gebeurde enkele dagen geleden in het Italiaanse Rieti, waar vlakbij het Campomoro-klooster is gevestigd en waar de non in kwestie al jaren verbleef. Zowel de priorin als de hele kloostergemeenschap staat voor een raadsel: wie is de vader?

Over een ‘onbevlekte ontvangenis’ zal het hier meer dan waarschijnlijk niet gaan, maar de pasgeboren zoon kreeg alvast een naam toegekend. Neen, niet ‘Jezus’, maar… Franciscus. Jawel, naar de naam van de huidige paus!

Altijd al geweten dat de nieuwe paus verre van een conservatieveling is!…