Wat we allemaal écht willen in een relatie

Uniek, maar niet helemaal.

Bijzonder aan liefde is dat ze zo uniek is. We hebben elk onze eigen specifieke voorkeuren. De één vindt blond haar aantrekkelijk en de ander valt dan weer op krullen of op de juiste humor. Zo hopen we dat op elk potje een dekseltje past.
Psychologisch onderzoek vertelt ons echter dat er blijkbaar toch bepaalde elementen zijn waar we allemaal rekening mee houden bij het uitzoeken van een romantische partner. In andere woorden: we zoeken een uniek lief op basis van een aantal gemene delers.
Het psychologische onderzoek naar die gelijkaardige kwaliteiten is niet nieuw. Zo werd er in 1999 al onderzoek naar gedaan door psycholoog Fletcher, aldus het magazine Psychology Today. Hij kwam tot de conclusie dat er drie elementen zijn waar we allemaal rekening mee houden.

Is iemand:

  1. Warm en betrouwbaar?
    Je zoekt iemand die je begrijpt, goed kan luisteren, affectie toont en lief, eerlijk, gevoelig en romantisch is.
  2. Vitaal en aantrekkelijk?
    Je wil iemand die een mooi lichaam heeft en avontuurlijk, aantrekkelijk, spontaan, grappig, ambitieus, interessant en assertief is.
  3. rijk met hoge status?
    Je zoekt iemand die financieel zeker is, een goede job heeft, een mooi appartement heeft, succesvol is, zich goed kleedt en de juiste leeftijd heeft.

Al klinkt deze opsomming wat te algemeen. Wil iedereen echt een persoon die rijk is en het perfecte lichaam heeft?  In 2005 gebruikten de psychologen Schackelford, Smitt en Buss deze gegevens om ze verder te onderzoeken. Ze legden een dataset met 18 karakteristieken voor aan duizenden deelnemers over heel de wereld. Zo kwamen ze tot de ontdekking dat er twee soorten mensen bestaan.
(lees verder op de volgende pagina)