Opletten voor verkeersboetes in Nederland en Frankrijk

Tijdens de piekuren wordt op verschillende kruispunten van de provinciale wegen het verkeer nog geregeld door een verkeersagent! Daar waar ze dit doen, ga je bij het links afslaan àchter de agent om, tenzij de agent anders aangeeft. Om het vakantieverkeer beter in goede banen te kunnen leiden, heeft de Franse verkeerspolitie het ‘Plan Palomar’ ontwikkeld. Tijdens de vakantiemaanden kan de verkeerspolitie besluiten om op- of afritten langs de weg tijdelijk af te sluiten, of om automobilisten van de weg af te dirigeren, richting minder drukke alternatieve routes. Op een aantal wegen (waaronder die rond Parijs) gebeurt dit proces automatisch en geven elektronische borden boven de weg actuele informatie over de te volgen route.

Belangrijke uitgebreide informatie over de verkeersreglementen en -borden in het buitenland vind je o.a. via deze website en deze website .