Opletten voor verkeersboetes in Nederland en Frankrijk

1. Nederland:

Op de Nederlandse wegen werden sinds vorige week maar liefst 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Het binnenland telt onnoemelijk veel smalle wegen. Ze zijn doorgaans erg gevaarlijk voor wie de wegen niet kent. Met de jaren legde men ‘uitwijkplaatsen’ aan langs deze routes, maar toch werd het aantal ongevallen nauwelijks teruggeschroefd. Voortaan worden die uitwijkplaatsen erg duidelijk aangegeven met borden die zowel links als rechts van de weg staan opgesteld en vanop 400 meter van de uitwijkplek duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast zijn ook voorbehouden haltes voor tractors in voege gebracht. Op smalle wegen zijn tractorbestuurders op regelmatige tijdstippen verplicht zich op deze haltes te parkeren en op die manier het verkeer achter zich doorgang te verlenen.

Anderzijds zijn ook vrachtwagenchauffeurs gedwongen zich te houden aan de speciale stroken voor bussen en camions die veelvuldig werden aangebracht op de autostrades. Let wel, personenwagens mogen zich onder geen enkel voorwendsel op deze stroken verplaatsen!

Sinds 1 juli zijn er ook tal van nieuwe ‘milieuzones’ in voege. Een milieuzone is in Nederland een gemeentelijke maatregel ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. In een milieuzone worden alleen ‘schone’ vrachtwagens met roetfilter toegelaten. Door deze maatregel hoopt men de vervuiling door voertuigen te herleiden van 80% tot 50%.

(lees verder op de volgende pagina)