Op een eiland in de Golf van Bengalen leeft een inheemse stam die nog nooit contact had met buitenwereld

North Sentinel Island.

De Sentinelezen zijn een inheemse bevolkingsgroep die wonen op het Noord-Sentineleiland (72 km² oppervlakte) dat ten westen van het zuidelijke punt van de Zuid-Andaman ligt. De Andamanen maken deel uit van India, gelegen in de Golf van Bengalen. De bevolking staat bekend om de rigoureuze en hartstochtelijke wijze waarmee ze hun onafhankelijkheid en zeggenschap over het eiland verdedigen en contact met buitenstaanders afwijzen. Door hun langdurige isolement van andere mensen en gemeenschap behoren ze tot de meest geïsoleerde volkeren op aarde. Voor zover bekend zijn hun sociale normen en waarden vrij van enige invloed van buitenaf.

De huidige bevolking Sentinelezen is niet met enige nauwkeurigheid te tellen. Schattingen variëren van minder dan 40, via een gemiddelde van 250 tot een maximum van 500. De stam is naar schatting 60.000 jaar oud en reageert met geweld op mogelijke bezoekers. India heeft daarom besloten een verbodszone van 3 mijl rond het eiland in te voeren. Je mag dus gerust zeggen dat de tijd is blijven stilstaan op North Sentinel Island. Een straf en uniek verhaal in een wereld die gedomineerd wordt door moderne technieken.

Video: Op een eiland in de Golf van Bengalen leeft een inheemse stam die nog nooit contact had met de buitenwereld