18 opmerkelijke landsgrenzen in de wereld

12. Pakistan en India

grens22

13. Iran en Irak

grens23


(lees verder op de volgende pagina)