Een (te) zware boekentas kan de gezondheid van je kind schaden

Een schooltas is noch een bureau noch een vuilniszak!

Het is een item dat elk jaar terug ter sprake komt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Je kind zal het niet graag horen, maar als ouder zou je elke dag de inhoud van de boekentas voor het slapengaan samen moeten overlopen: wat heeft je zoon of dochter morgen echt nodig en wat is overbodig?

Maar het zou onterecht zijn alleen de ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ook het schoolbeleid en de leerkrachten spelen een belangrijke rol om het gewicht van de boekentas onder controle te houden. De tas èn de inhoud zouden niet meer mogen wegen dan 10% van het lichaamsgewicht van je kind. Maar al jaren blijkt dat 10- tot 12-jarigen dit streefgewicht beduidend overschrijden. En eens in het secundair onderwijs beland, zeulen de jongeren meer dan dubbel zoveel mee naar school dan ze een jaar eerder gewend waren. 4 feiten op een rij:

1. Reële vaststellingen:

In het secundair onderwijs zeult 90% van de schoolgaande jeugd een te zware boekentas mee naar school. Meer dan één op de tien Vlaamse scholieren draagt zelfs een boekentas die twee keer te zwaar is: 20% van zijn/haar eigen lichaamsgewicht. Dit zijn gemiddelden. De organisatie ‘Klasse voor Ouders’ komt in elk leerjaar kinderen tegen die meer dan één vierde van hun eigen gewicht meeslepen!

jongenrugzak


Het zwaartepunt ligt duidelijk in het eerste jaar secundair onderwijs. Daar bedraagt het gemiddeld gewicht van de boekentas (8 kg) 18% van het eigen gewicht (44 kg). Deze scholieren zijn dus bijna allemaal twee keer te zwaar beladen.

(lees verder op de volgende pagina)