Wat weet jij over puistjes? Doe de test!

Puistjes zijn van alle leeftijden! Test jezelf: juist of fout?

Weinige dingen zijn vernederender dan als tiener te worden nageroepen als ‘puistenkop’. Vooreerst is het fout te veronderstellen dat acne een puberteitsverschijnsel is. Ook op latere leeftijd kan elke man en vrouw met weerbarstige puistjes te kampen hebben, niet alleen op het gezicht maar zelfs ter hoogte van de genitaliën. Over het algemeen zit je er gedurende lange tijd mee opgezadeld en kunnen de ‘etterbuiltjes’ zich vrij snel vermenigvuldigen.

Over dit ‘vieze’ ongemak bestaan honderden onderzoeken en al evenveel vermeende middeltjes om puistjes te bestrijden. Ze hier uiteenzetten en toelichten zou ons te ver leiden, maar aan de hand van dit lijstje kunnen we wellicht al een aantal misvattingen uit de wereld helpen. Je antwoordt gewoon met Juist of Fout en en na afloop van de test zal je merken dat je, net als ik, maar weinig afweet van acne. Aan jou om er daarna zelf meer info over op te zoeken. Hoewel in medische kringen nog altijd uiteenlopende theorieën bestaan, is men het alvast eens de bevindingen die we gebruikten in onderstaande quiz:

[related-posts]

[os-widget path=”/wwwjabe/wat-weet-jij-over-puistjes-doe-de-test” of=”wwwjabe” comments=”false”]