Vrouw leeft langer dan man

Het is al langer geweten dat in bejaardentehuizen meer vrouwen dan mannen wonen.

Vrouwen blijken immers langer te leven. Maar het verschil wordt kleiner! Al zal het nooit zover komen dat de gemiddelde levensverwachting van een man hoger wordt dan die van de vrouw.

Dit stelt professor Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB. “Vrouwen zijn biologisch zo voorbestemd dat ze beter gewapend zijn tegen het leven.”, stelt de professor, “Tot vandaag leven Belgische vrouwen doorgaans 5 jaar langer dan mannen”.

De gemiddelde leeftijden van overlijdens in België zijn trouwens verbazend. In ons land wordt de man gemiddeld 77,8 jaar, de vrouw gemiddeld 82,9 jaar. Sinds een paar jaar mag de man daaraan 138 dagen toevoegen, de vrouw ‘maar’ 79 dagen.

“Nochtans zal de man de volledige achterstand nooit kunnen ophalen!”, verduidelijkt Patrick Deboosere, “Het is nu eenmaal zo dat mannen een veel groter risico hebben om drager te zijn van genetisch bepaalde ziektes.”

Oeioei, mijn opa stierf aan prostaatkanker!…