Slaaptekort bij Amerikaanse tieners is onrustwekkend

Amerikaanse scholen zouden dagelijks een ‘slaaples’ moeten inlassen.

‘Laat tieners langer slapen en wat later naar school gaan. Dat is beter voor hun gezondheid!’. Tot deze vreemde conclusie kwam een vereniging van kinderartsen en een aantal slaapexperts die hun bevindingen publiceerden in het Amerikaanse vakblad ‘Pediatrics’. Het is niet de eerste keer dat de artsen de alarmbel luiden en vinden dat er snel initiatieven uit de grond moeten gestampt worden die het opmerkelijke slaaptekort bij tieners in min of meerdere mate oplost.

Slapen boek

Als je weet dat in de meeste Amerikaanse scholen de lessen al beginnen om halfacht of acht uur ‘s morgens, is het niet verwonderlijk dat de halve klas er met een ‘slaapkop’ bijzit. De meeste leerlingen hebben er dan ook al een flinke trip opzitten voor ze de schoolpoort betreden. En in de VS krijgen de tieners na afloop van de lessen niet minder taken mee naar huis dan in onze contreien.

[related-posts]

De artsen en experts bestudeerden 4 jaar lang het slaapgedrag van honderden tieners die allen volgens de regels de lessen volgden. Bleek dat de meeste leerlingen bijna nooit aan een nachtrust van acht uur toe kwamen. Ze benadrukken wat daarvan de gevolgen kunnen zijn: “Een chronisch slaaptekort heeft een groot effect op de gezondheid, de veiligheid en de prestaties van adolescenten.”, zegt Judith Owens, hoofdauteur van het uitgebreide rapport, “Omdat hormonen hun biologische klok in de war sturen, zijn tieners ‘s avonds minder snel moe en kunnen ze soms uren liggen woelen in bed, voor ze de slaap vatten. Wanneer ze ‘s morgens alweer vroeg uit de veren moeten, kan dit een erger slaapprobleem veroorzaken dan men vermoedt!”

Opmerkelijk was dat leerlingen die het langst onderweg zijn van en naar school, de laagste cijfers haalden, zowel wat het aantal uren slaap betreft als wat de punten van hun rapport aangaat. De onderzoekers stellen dan ook onomwonden en openlijk aan de beleidsmensen voor om dringend de schooltijden te herzien. Zo niet, zouden de ouders zelf het initiatief moeten nemen om hun kinderen te laten uitslapen ‘s morgens. En zonder dat de leerlingen ervoor gestraft zouden worden. Een tweede oplossing zou kunnen zijn dat in het lesrooster van de adolescenten minstens één slaapuur per dag wordt ingelast.

Maar dan zou het best kunnen dat de eerste die in slaap valt, de leerkracht zelf is!…