Patiënten delen hun herinneringen voor ze deze voorgoed kwijt zijn

Hou je klaar om een traantje weg te pinken!

De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening die zorgt voor geheugenverlies en dementie aan een snel tempo bij patiënten. Het lastige aan de ziekte is dat er helaas nog geen geneesmiddel voor bestaat, wat de opdoffer voor nieuwe patiënten alleen maar groter maakt. Om de aandoening aandacht te geven besloten enkele recent gediagnosticeerde patiënten de herinneringen te delen die hen het meeste zijn nagebleven tot op heden en waarom ze deze nooit wensen te vergeten. Hoewel dit filmpje ontroerend is, geeft het een goed zicht op wat de echt goede herinneringen zijn in het leven!

Video “De herinneringen die we nooit kwijt willen”