Je brein in topvorm op je 24ste

Maar pas rond je 35ste beleef je je beste jaren.

Fervente sporters hoef je hierover niets wijs te maken. Zij ervaren proefondervindelijk dat hun lichaam niet meer optimaal functioneert, nadat ze de kaap van de 33 jaar zijn gepasseerd. Uitzonderingen bevestigen de regel.

Fysiek mogen je lijf en leden dan al wel aan enig verval toe zijn, je brein is dat al veel eerder. Een onderzoek aan de Simon Fraser University in Canada wees uit dat de menselijke hersenen echt op hun best zijn op je 24ste en dat hun functies daarna al aan een merkwaardige achteruitgang beginnen.

[related-posts]

De wetenschappers kwamen tot deze vaststelling nadat ze een experiment uitvoerden bij meer dan 3.300 mensen tussen 16 en 44 jaar. Ze legden de proefpersonen een paar computerspelletjes op, waarbij het reactievermogen en het directe doorzicht een belangrijke rol speelden. De prestatiecurve ging zienderogen bergaf naarmate de leeftijd van de deelnemers de hoogte inging.

Nochtans relativeren de onderzoekers hun eigen bevindingen. Vaak werkt het samengaan van fysieke en mentale paraatheid een gevoel van topconditie in de hand en een periode dat iemand zich ‘goed, gelukkig en succesvol’ voelt. En bij de meeste geënquêteerden situeert die zich rond het 35ste levensjaar.

In de marge: de meeste mensen denken dat ze er jonger uitzien dan dat ze in wezen zijn!