9 hacks om iemands leven te redden

Weet wat te doen.

Ook als je geen EHBO-diploma hebt, zijn er zaken die je kan doen om iemands leven te redden. Daarom deze negen tips om in levensbedreigende situaties te weten wat te doen.

1. Ken het 112-nummer

112 is het noodnummer voor Europa. Met het nummer bereik je de brandweer-, medische en politionele hulpverlening. Als je rechtstreeks de politie in België, wil bereiken, bel je naar 101.
Als je belt, vermeld je vier belangrijke dingen: de juiste locatie, wat er gebeurd is, of er gewonden zijn en wie je bent.

ambulance 112


2. Bewaar het nummer van het antigifcentrum

Het nummer van het antigifcentrum is 070 245 245. Dat is nogal lang om vanbuiten te leren. Bewaar het nummer daarom in je agenda en/of je gsm. Het antigifcentrum zal je helpen wanneer een slachtoffer, mens of dier, iets giftigs binnengekregen heeft.
Bel meteen 112 indien het slachtoffer bewusteloos is, ademhalingsmoeilijkheden heeft of ernstige brandwonden opgelopen heeft.
Zorg bij een vergiftiging eerst voor je eigen veiligheid. Voorkom zelf aanraking met de giftige stof.
Laat het slachtoffer nooit braken en geef ook geen water, melk of andere middelen te drinken tenzij op uitdrukkelijk advies van een professionele hulpverlener.

logo_antigif


(lees verder op de volgende pagina)