65-plussers terecht bang voor hittegolf

Ozonconcentratie is een reële dooddoener.

We hebben de afgelopen dagen ‘genoten’ van temperaturen die schommelden tussen de 25 en 30° C en toch hoorde je al regelmatig over de radio dat 65-plussers en astmalijders het best binnen konden blijven. En ook buitenwerkers waren gewaarschuwd: ‘Geen buitenissige inspanningen leveren vandaag!’…

Aanleiding was een recent rapport van de Nationale Cel Leefmilieu & Gezondheid. Daaruit bleek dat tijdens zogenaamde ‘hittegolven’ in 2003, 2006 en 2012 het aantal overlijdens toenam met maar liefst 20%! In die jaren waren dat er in België alleen al 1.300 (!) méér dan normaal. Vooral oudere mensen kunnen hittetemperaturen van meer dan 30° C zowel fysiek als mentaal niet aan.

[related-posts]

Die oversterfte is niet in de eerste plaats te wijten aan de intensiteit van de zonnestralen dan wel aan het ozongehalte dat in de lucht hangt bij dergelijke hoge temperaturen. Al sinds jaren buigen wetenschappers zich over dit probleem, maar het is vooral ‘de mensheid’ die dit verschijnsel in de hand heeft gewerkt.

Tegen extreme hitte is binnen en buiten weinig te beginnen. Met een koude douche bereik je net het averechtse effect en met geen vier ventilators kan je je lichaamstemperatuur doen zakken. Wat dan wel?

Het negatief effect van airco werd al duizend keer aangetoond, maar de meeste kenners raden wel aan om een ‘natuurlijke’ frisse ruimte op te zoeken: een kelder, een grot, noem maar op. In dit verband haal ik graag een initiatief aan van een pastoor uit Vilvoorde, met name Geert Aelbrecht, die de komende zomermaanden zijn ‘koele’ kerk openstelt voor al wie het thuis niet meer kan keren van de warmte.

Tof initiatief! ‘k Hoop alleen dat er ook een internetverbinding beschikbaar is…