10 beste landen voor mama’s

Europa is ideaal voor mama’s.

Uit de jaarlijkse lijst die de ngo ‘Save the Children’ publiceert, blijkt dat België momenteel de negende plaats bezet in de Top 10 van landen waar het voor moeders het best vertoeven is.

Gezondheidszorg is een basiselement voor welzijn.
Gezondheidszorg is een basiselement voor welzijn.

‘Save the Children’, ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, redt de levens, de dromen en de toekomst van kinderen wereldwijd. Het rapport ‘State of the World Mothers 2014’ vergelijkt de omstandigheden waarin moeders zich bevinden in 178 landen. Het gaat hier zowel om het leefmilieu en de gezondheidszorg als om de toekomstperspectieven en de sociale voorzieningen, zoals kinderopvang.

Het zal je niet verwonderen dat Afrikaanse landen de 10 laatste plaatsen in het klassement bezetten. Bijna 3% van de vrouwen sterft er na complicaties tijdens de bevalling. De medische hulpvoorzieningen laten er te wensen over. Niet voor niets staat Somalië op de laatste plaats: het land is verwoest door de burgeroorlog sinds 1991. Maar er zijn wel meer crisislanden…

[related-posts]

Daarom focust ‘Safe the Children’ dit jaar op de situatie van moeders in kritieke situaties, bijvoorbeeld als gevolg van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen of de gewapende conflicten in Syrië en de Democratische Republiek Congo. Onderzocht wordt op welke manier humanitair beter ingespeeld kan worden op de behoeften van vrouwen in crisislanden. Door het instorten van de infrastructuur ontbreekt goed opgeleid medisch personeel en hebben zij geen of onvoldoende toegang tot medische zorg en onderwijs…

Wou je nog weten welke landen de Top 10 bezetten van ‘Beste land voor mama’s’?

Top 10 van “Beste land voor mama’s”:

1. Finland

2. Noorwegen

3. Zweden

4. IJsland

5. Nederland

6. Denemarken

7. Spanje

8. Duitsland

9. België

10. Australië