15 verschillen tussen succesvolle en onsuccesvolle mensen

7.

Stellen doelen op
Stellen nooit doelen op

fun8.

Delen informatie
Houden informatie enkel voor zichzelf

9.

Prijzen anderen voor hun realisaties
Trekken succes van anderen naar zich toe


(lees verder op de volgende pagina)