Man vroeg zijn vrouw om hem te begraven met al zijn geld, maar ze deed dit!

    Hij was een vrek als het op geld aankwam.

    geld2Een man die zijn hele leven hard gewerkt en gespaard had, vroeg aan zijn vrouw op zijn sterfbed om hem te begraven met al zijn spaargeld. Hij was zo bezeten door zijn geld dat hij het absoluut wou meenemen naar het hiernamaals.

    De man eiste van zijn vrouw om hem plechtig te beloven die overeenkomst na te komen. Vlak voor de begrafenisondernemer de kist definitief ging sluiten na de laatste begroeting, moest de weduwe een beslissing nemen.


    (lees verder op de volgende pagina)