Skelet van immense dinosaurus opgegraven

Titanosaurus was ongeveer zo groot als een Boeiing 737!

Het is niet de eerste keer dat men in Argentinië de resten opgraaft van een titanosaurus, de grootste dinosaurus die er ooit op aarde zou geleefd hebben. In werkelijkheid was het kolossale beest zowat 26 meter lang, 20 meter hoog en woog het ongeveer 65 ton. Het leefde naar schatting 77 miljoen jaar geleden!

Op de plaats van de vondst werden al in 2005 beenderen opgegraven. Maar men had nooit kunnen vermoeden dat men na jaren analyse en zoekwerk het volledige skelet van een titanosaurus zou kunnen samenstellen. Enkele dagen geleden werden immers de laatste puzzelstukjes bijgelegd. Het gaat hier om het meest intacte skelet van een plantenetende dino die ooit door paleontologen werd ontdekt.

[related-posts]

Er zijn wel meer van die enorme dinosaurusskeletten opgegraven, maar daarvan werden nooit genoeg botresten gevonden om een betrouwbare schatting te maken van hun vorm, hun grootte en hun prehistorische geschiedenis. Van dit exemplaar zijn bijna 500 versteende beenderen opgegraven, waardoor de wetenschappers via de moderne technieken zich uiteindelijk een goed beeld konden vormen van het dier. Om je een idee te geven: een dijbeen van de titanosaurus is zo groot als een mens en één ruggenwervel meet ongeveer 1 meter. Men vermoedt echter dat het hier dan nog om een niet volgroeid exemplaar gaat!

De komende maanden en jaren zullen wetenschappelijke teams verschillende experimenten uitvoeren en zal men ook een mini-robot van de dino vervaardigen met behulp van een 3D-printer.

[related-posts]

De beelden die je ziet in bijgaand filmpje dateren al van mei ’14, toen men nog volop bezig was met het vervolledigen van het skelet, maar men had toen al wel lang begrepen dat het om een uitzonderlijke vondst ging.

Video ontdekking: