Opmerkelijk bijgeloof in Spanje laat paarden jaarlijks een gevaarlijke opdracht ondergaan

Dit is meer dan een vuurdoop!

Vertel ik je iets nieuws als ik je zeg dat in ons land Sint-Hubertus de patroonheilige van de jacht is? Elk jaar is er een waar folklorefeest in Saint-Hubert, een stadje in de provincie Luxemburg. Traditiegetrouw worden er op 3 november alle jachtdieren plechtig gezegend en vanuit alle hoeken van het land komen gelovige jagers met hun honden en paarden naar de basiliek, waar ze postvatten op het nabijgelegen plein en wachten op de wijding. Zij geloven stellig dat de beschermheilige hen behoedt voor alle onheil en hen geluk schenkt tijdens het jachtseizoen.

Zelfs een buitenstaander kan een hele dag genieten van het feest, want behalve de zegening is er animatie zat: er is een artisanale markt, optredens van folkloristische groepen en jachthoornkorpsen en bovendien word je er getrakteerd op een gezegend Sint-Hubertusbroodje. Gelovig, bijgelovig of niet, 3 november is een dagtrip naar Saint-Hubert meer dan waard.

[related-posts]

Patroon- en beschermheiligen durven wel eens met elkaar in de clinch gaan, want in Spanje is het Sint-Antonius van Egypte die de rol van dierenbeschermer op zich neemt. En daar worden traditioneel de dieren gewijd op 16 januari in het Spaanse dorp San Bartolome de Pinares. Merkwaardig genoeg worden de jachtpaarden er niet gezegend met wijwater, maar… met vuur!

Het dorp, 70 km ten westen van Madrid, telt nauwelijks 700 inwoners maar onlangs moest er weer plaats gemaakt worden voor honderden ruiters met paard. Ook daar is deze ‘wijding’ uitgegroeid tot een heus folklorefeest, zij het iets spectaculairder dan in Saint-Hubert. Wie er zeker wil van zijn dat zijn paard een jaar lang wordt beschermd tegen enig gevaar, krijgt de zegen van Sint-Antonius als zijn paard doorheen een enorme brandstapel loopt.

[related-posts]

Het feest en het ritueel zouden al zeker 500 jaar oud zijn. Maar niemand weet precies wanneer de gewoonte in zwang is geraakt. Het vuur en de rook moeten de dieren beschermen tegen ziekten en kwalen. Vee was van zeer groot belang in de Spaanse middeleeuwen. Mensen konden het zich niet veroorloven een paard te verliezen aan één van de vele dierenziekten die toen ook al welig tierden. Maar Sint-Antonius was de heilige redder in nood; dat geloofde men althans.

Dit bijgeloof is uitgegroeid tot een spektakel -‘Las Luminarias de San Antón’- dat jaarlijks duizenden toeristen lokt. Alsof iedereen zit te wachten tot één van de paarden of ruiters in de fik gaat. Michel Vandenbosch van GAIA zou steigeren als hij dit zag, vrees ik.

Video “Las Luminarias de San Antón”: