Man kan stokoude geit om medische redenen geen chip laten plaatsen en krijgt boete van 200 euro

Vlimmy.

Peter Van de Velde (foto boven, Facebook) en zijn vrouw Sandy uit Vlimmeren kregen recent een brief in de bus met een boete van 200 euro omdat hun oude geit opnieuw moet gechipt worden. Die draagt de naam Vlimmy, verwijzend naar hun woonplaats.

Het dier werd geregistreerd bij aankoop 17 jaar geleden, maar de chip in haar oren is door de tijd verloren gegaan. In juni stond plots een controleur van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen voor hun deur en die stelde vast dat het dier geen chip meer droeg.

“Bij het laatste dierenartsbezoek kreeg ze al een kleine aanval door de stress, en we zijn bang dat ze een gelijkaardige situatie niet meer aankan. We willen gerust de chip aan haar hok hangen, maar de controleur eiste dat we haar zouden chippen. Dat weigerden we, en na een aanmaning kregen we deze week een boete van 200 euro in de brievenbus. Dat is het minimumbedrag. De boete kan oplopen tot 40.000 euro”, aldus de eigenaars in Het Nieuwsblad.

(lees verder op de volgende pagina welke brief ze ook nog in de bus kregen)