Katholieke honden? Ze bestaan!

In Azië leiden honden een monnikenbestaan.

De katholieke kerk heeft in het verleden heel wat mensen ‘bekeerd’ en ‘afgericht’ om als een halve heilige door het leven te gaan. Maar nu ze nog nauwelijks vat heeft op de mensen, probeert ze een aantal honden voor het christendom te winnen.

En dit begint met een aantal simpele lesjes voor de nieuwe volgelingen. Te beginnen bij… ‘het gebed voor het eten’. Het is haast onwaarschijnlijk wat je in bijgaand filmpje ziet. De honden zijn niet alleen bijzonder vroom en volgzaam, ze zijn dermate goed opgevoed en gemanierd dat ze na het eten zelfs de tafel afruimen!Hier kunnen vele kinderen nog een lesje uit leren…

[related-posts]

Video over katholieke honden:

https://www.youtube.com/watch?v=32rVDwTUbzs