Is er een generatie van superkinderen opgestaan?

Cijfers en letters lijken voor velen wel… kinderspel!

We leven in het computertijdperk, waarin kinderen al op vrij jonge leeftijd in aanraking komen met allerlei ICT-snufjes en daar kennelijk ook een aangeboren voorbestemd brein voor hebben. Het is verbazend hoe snel ze ermee overweg kunnen. Je zou daaruit kunnen afleiden dat ze voor de essentiële vaardigheden als lezen en rekenen geen aandacht meer hebben. Niets is minder waar!

Nog voor ze de kinderkoets zijn ontgroeid kunnen vele kleuters al moeiteloos tot tien tellen en zelfs verder dan dat. En daarvoor hebben ze niet eens een telraam nodig. Een voorbeeld:

Is hier het ‘voorbestemd brein’ mee gemoeid of moeten we in de eerste plaats haar ouders/opvoeders prijzen om het geduld dat ze aan de dag legden om Chloe zoveel vroegtijdige kennis bij te brengen?…

[related-posts]

Maar wat dan gedacht over dit broekventje dat er haast moeiteloos in slaagt om alle letters van het alfabet te kunnen herkennen en uitspreken?

Toemaatje:

Over letters gesproken, we kennen allemaal het grote letterbord dat in de praktijk van een oogarts centraal aan de muur hangt. Als je dan slechter dan een kind de letterreeksen kan zien heb je waarschijnlijk een brilletje nodig. Deze letterborden worden al vanouds wereldwijd gebruikt om in een eerste fase onze ogen te testen. Ook in Tsjechië.

Komt er een Tsjech van middelbare leeftijd met gezichtsklachten op bezoek bij de oogarts en vanop een afstand wijst de arts de bovenste en grootste letters aan:

B R O S Q D U W A K L E V Y T J Z

“En?”, informeert de oogarts, “Zeg maar luidop!”

“Tja, wat wil je dat ik daarover zeg? Natùùrlijk ken ik die, het is mijn buurman!”