In Indonesië is het traditie dat honden vechten tegen everzwijnen

Adu Bagong.

Sinds de jaren zestig bestaat in Indonesië de Adu Bagong, dat zijn gevechten tussen honden en everzwijnen in een arena. De traditie is oorspronkelijk ontstaan omdat boeren op die manier honden wouden opleiden om hun landgoed te beschermen tegen everzwijnen.

Elk weekend vinden gevechten plaats. Een gevecht wordt pas stilgelegd als één van de dieren gewond geraakt. De everzwijnen worden meestal geslacht voor consumptie of indien mogelijk nog eens ingezet bij een volgende kamp.

“Het is een onafscheidelijk onderdeel van onze maatschappij. En het heeft een economische waarde, want ik volg de wedstrijden om de verkoopprijs van mijn honden te verhogen”, aldus iemand die deelneemt aan de Adu Bagong. Bij elk toernooi krijgt de winnaar ongeveer 1.700 euro.

(lees verder op de volgende pagina om een gevecht te bekijken)