Een rendier is een bijzonder menslievend en dapper beest

Waarom wordt een rendier geassocieerd met Kerst?

Je kent ze wel: de kerstkaarten waarop een kerstman in een grote slee, voortgetrokken door een paar rendieren, door de sneeuw glijdt om bij de mensen pakjes te bezorgen. Vrijwel onmiddellijk zal zelfs een kind de beesten associëren met de kerstdagen, hoewel ze in onze contreien in de verste verte niet te bekennen zijn. Je moet al naar de Scandinavische landen toeren, wil je er een paar op je weg ontmoeten.

Het rendier is het huisdier van de toendra. In de taiga en toendra van Europa en Azië leven nog enkele wilde populaties. Ook in Noord-Amerika komt het dier nog steeds in het wild voor. Het Noord-Amerikaanse rendier wordt ‘kariboe’ genoemd. Rendieren zijn de enige hertachtigen waarvan zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren een gewei dragen.

[related-posts]

Als de toendra bedekt is met sneeuw en ijs kunnen de rendieren dit met hun hoeven verwijderen om zo dit ‘diepvrieseten’ te bereiken. De grootste vijand van de kariboe is de wolf die vooral de kalveren rauw lust. De oudere dieren worden door de veehoeders geslacht en ze verwerken zowel hun vacht als hun vlees. Daarnaast zijn de dieren hun vaste leveranciers van melk.

Vooral onder de nomadenbevolking zijn rendieren erg in trek en in het bijzonder als… trekdier. In twee betekenissen, want een rendier kan inderdaad best een grote slee trekken en anderzijds zijn de kuddes rendieren ook trekkers/zwervers, net als hun ‘herders’. Rendieren zijn grote grazers en ze zijn vooral verlekkerd op mos. In kudde is het beschikbare gras en mos vrij snel opgegeten en zijn de dieren bijgevolg wel verplicht andere weilanden op te zoeken.

[related-posts]

Dat het niet altijd een makkelijke klus is om de kudde naar andere oorden te leiden, bewijst deze ronduit prachtige mini-reportage van de BBC:

Video mini-reportage: