Een kerkhof voor huisdieren

‘Lieve Loebas, jij kon ons gelukkig maken. Nu zal God over u waken!’…

Ik wist niet eens dat het bestond, een begraafplaats voor huisdieren, maar een dergelijk kerkhof is niet zo verschillend dan die van onze overleden medemensen. Een vriendin vroeg me enkele dagen geleden na de koffie een ommetje te maken, opdat ze haar overleden huisvriend, haar hond ‘Loebas’, kon bezoeken. Uitgerekend op O-L-H Hemelvaartsdag!

Er zijn er niet zoveel in ons land, begraafplaatsen voor huisdieren, hoewel ze in onze buurlanden al decennia lang een vaste plek hebben verworven op de landkaart. In sommige landen wordt zelfs de wens van de baasjes ingewilligd om sámen met hun huisdier in hetzelfde graf begraven te worden. In ons land is het vooralsnog wettelijk verboden om een huisdier ook maar in de eigen tuin te begraven.

Hoe dan ook, de liefde voor een huisdier kan ontzettend groot zijn. Dit merk je meteen aan de grafzerkjes mét foto, naambordjes, bloemstukken en sierlijke gedenkplaten.

[related-posts]

Hieronder citeer ik een aantal opschriften en anekdotes die ik waarnam tijdens mijn wandeling langsheen de netjes verzorgde paden van het dierenkerkhof. Enkele ervan geef ik getrouw weer, het merendeel heb ik verzonnen. Je zou voor minder plots overvallen worden door een bui van inspiratie… Zal ik je even rondleiden met de nodige knowhow?

  • ‘Dappere Didi, jij die zo dweepte met de dood, zal nu rusten op Gods schoot.’
  • ‘Fifie, 2001-2013. Mijn lieve allemansvriend, ‘k hoop dat je nu vrede vindt!’
  • ‘Poupette, 1998-2006. In de diepvrieskast gekropen…’
  • ‘Porsche, 2001-2009, Onder een tientonner in slaap gevallen…’
  • ‘Whisky. In de goot gesukkeld en er nooit meer uitgeraakt. Gestorven aan een delirium fatale.’
  • ‘Hier rust Bobby. Politiehond. Een agent gebruikte hem als kogelvrije vest!’…
  • ‘Brutus, een rottweiler. Spuitje gekregen. ’t Was hij of de facteur!’
  • ‘Foefie, 2002-2012. Had relatieproblemen met haar lesbische vriendin. Was voorbestemd om in een pot te eindigen.’

Andere originele vondsten altijd welkom via onze gekende kanalen!