Algemeen verbod op het stierenvechten?

Elk jaar staat deze vraag opnieuw op de agenda van het Spaans parlement.

Dierenbeschermingsorganisaties strijden al jaren om het verbod op evenementen waar dierenmishandeling centraal staat, algemeen en wereldwijd in te voeren. Men viseert hier in de eerste plaats de stierengevechten.

In Spanje worden jaarlijks nog zo’n 2000 evenementen stierenvechten georganiseerd en dit brengt een pak geld in het laatje. Vreemd genoeg lokken deze gruwelijke ‘attracties’ nog altijd duizenden toeristen naar de arena’s. Maar de druk van de dierenorganisaties om ze algemeen te verbieden wordt almaar groter. In sommige regio’s is sinds een paar jaar al een verbod van kracht zoals in Catalonië en op de Canarische eilanden.

[related-posts]

In 2013 probeerde het Spaans parlement het dreigende algemeen verbod te omzeilen door het stierenvechten tot ‘nationaal cultureel erfgoed’ te verklaren. 180 van de 220 parlementariërs stemden daarmee in. En ook uit een petitie onder de Spaanse bevolking bleek dat de meerderheid vond dat hun land moest gelinkt blijven aan het stierenvechten. Niet onbelangrijk detail: door deze ingreep zou dit voor de promotors van stierengevechten betekenen dat ze voortaan ook veel minder belasting op hun inkomsten moeten betalen. Integendeel, onder de noemer ‘nationaal cultureel erfgoed’ kan de Spaanse stierenvechtenindustrie nog aanspraak maken op subsidies ook!

De internationale dierenwelzijnsorganisatie WSPA (World Society for the Protection of Animals) is nu in alle landen in de aanval gegaan en wil op haar beurt een internationale wetgeving doen gelden die dergelijk ‘commercieel dierenleed’ tegengaat. Ook in Mexico en verscheidene Aziatische landen bv. zijn stierengevechten erg populair.

[related-posts]

De directeur van WSPA Europa is een Nederlander en hij liet alvast zijn stem horen: “Een beschaafd land als Spanje met zijn prachtige culturele erfgoed dat miljoenen bewonderaars van over de hele wereld trekt, moet zich realiseren dat de internationale gemeenschap hernieuwde promotie van stierenvechten niet zal begrijpen en waarderen. Stierenvechten is geen onschuldig tijdverdrijf, maar moedwillige dierenmishandeling. Niet meer acceptabel”, aldus Ruud Tombrock.

Een tip van onze kant? Laat de torero’s eens oog in oog staan met een stier als déze:

Video stier: