10 voorbeelden van een slechte of foute opvoeding

Ouderschap.

Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij/zij leeft.

De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek. De achterliggende filosofie van de opvoeding is door de eeuwen heen aan verandering onderhevig.

Niemand heeft ooit beweerd dat een kind opvoeden tot een normaal volwassen persoon een makkelijke opdracht is. Alle processen in de kindertijd en jeugd zijn dan ook erg belangrijk met het oog op de latere ontwikkeling tot adolescent.

(lees verder op de volgende pagina welke 10 zaken je best kan vermijden)