10 manieren om met onhandelbare kinderen om te gaan

Beperkte vaardigheden.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kreeg vorig schooljaar dubbel zoveel aanvragen om leerlingen te begeleiden als vier jaar geleden. Sommige kinderen zorgen al te vaak voor chaos in de klas en dan is een tijdelijke of definitieve schorsing een ultieme oplossing. Het CLB bevestigt dan ook bij monde van directeur Stefan Grielens dat de gedragsmoeilijkheden in het basisonderwijs toenemen. Dat schrijft De Standaard.

  1. Veel problemen starten bij een moeilijke thuissituatie, met eenoudergezinnen of kansarmoede

kinderenroken

2. Zelfs kleuters zorgen voor problemen, maar die kunnen wettelijk niet geschorst worden

matraskleuter1


(lees verder op de volgende pagina)