Niet normaal wat reporter De Ideale Wereld mensen wijsmaakt over vuile dieselwagens

Luc Haekens.

luchaekensdiwVanaf 1 februari 2017 voert de stad Antwerpen als eerste in België een lage-emissiezone (LEZ) in. Dat is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het doel is om zo de luchtverontreiniging in die zone te verminderen. Dieselwagens stoten meer fijn stof en stikstofoxiden uit. Daarom zijn de voorwaarden voor dieselvoertuigen strenger.

Online kan je een test uitvoeren om te controleren of jouw auto de stad Antwerpen nog zal in mogen vanaf volgende week. Dit heeft te maken met de voertuigcategorie en de euronorm. Elektrische, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen mogen steeds een LEZ binnenrijden omdat die lokaal weinig luchtverontreiniging uitstoten.

Het uitgelezen moment dus voor reporter Luc Haekens van De Ideale Wereld om de mensen te sensibiliseren. En u mag gerust zijn, hij kraamde weer heel wat onzin uit, ongelooflijk dat hij eigenlijk zelf hier zo serieus bij kan blijven. Het resultaat mag er alleszins zijn!


(lees verder op de volgende pagina voor zijn hilarische reportage)