Grap: 3 vrouwen solliciteren voor de functie van boekhoudster en dan…

Sterk!

werk kantoorBij een bedrijf is een plek vrijgekomen voor de functie van boekhouder. De baas selecteert uiteindelijk drie vrouwen die hij op gesprek wil laten komen. “Als boekhouder moet je goed kunnen tellen”, zegt de baas tegen de eerste kandidate. “Kunt u van 1 tot 10 tellen?” De vrouw aarzelt niet en zegt: “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ik kan alleen van achter naar voor tellen omdat ik archivaris bent geweest.” De tweede sollicitante krijgt dezelfde vraag en antwoordt: “1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 en 10. Ik kan ze niet in volgorde zeggen omdat ik als postbode heb gewerkt en alleen reeksen van even en oneven kan maken.”

De derde vrouw komt binnen en kan de vraag gelukkig wel juist beantwoorden en zegt alle getallen van 0 tot 10. “Dat is heel goed”, is de baas opgelucht. “En kan u ook nog eens verdergaan vanaf 10?” Waarop de vrouw zegt: “Boer, Vrouw, Koning, Aas. Ik ben vroeger altijd ambtenaar geweest bij de gemeente.”