Dit gebeurt er in Brazilië als je auto geparkeerd staat op het fietspad

Wie doet dit na?

In Brazilië kijken de inwoners zelf nauw toe op wie de verkeersreglementen overtreedt. Riskeer het niet om op een parkeerplaats voor gehandicapten te gaan staan of je hebt het binnen de kortste keren aan je broek. Getuigen bekladden je wagen of ze bellen massaal naar de politiediensten. In vele gevallen nemen ze het recht in eigen handen.

Meer dan waar ook is er in Brazilië een soort van gezamenlijk sociaal gevoelen voor alle weggebruikers: ‘Respecteer de verkeersregels!‘. In dit filmpje ontbreekt de inleiding maar die is snel verteld: een Braziliaanse fietser ontmoet op zijn weg een wagen die dwars over het fietspad staat geparkeerd. De man -je zou hem toepasselijk Popeye kunnen noemen!- vertikte het om het fietspad te verlaten en rond de wagen heen te rijden, stapte van zijn fiets en dan gebeurde dit:

https://www.youtube.com/watch?v=luNGjffDjCs